Cao, Dianbo, Xiaoyan Sun, Jimin Du, and Yutian Sun. 2011. “Duodenal Lipoma Associated With Ectopic Duodenal Glands”. Clinics and Practice 1 (4), e128. https://doi.org/10.4081/cp.2011.e128.